Mentoři

Jindřich ŠonkaJindřich Šonka (mentor) V roce 2008 jsem ukončil studium VŠB inženýrským titulem v oboru Informatika a výpočetní technika. Již během studia jsem se zabýval vývojem webových aplikací. Po ukončení studia jsem nastoupil do firmy Ness, kde jsem přes 5 let vyvíjel portály pro telekomunikační operátory, konkrétně O2, a poté 2 registry pro ministerstva České republiky. Poté jsem přešel do společnosti Anext, kde jsem pracoval na SW registrech pro vládu Slovenské republiky. Do ABB jsem nastoupil v dubnu 2016 jako SW Team leader, od března 2017 vedu celý SW Department. Zde pracujeme primárně na projektech pro různé business lines v divizi Průmyslové automatizace.


Jiří PtáčekJiří Ptáček (mentor) Ve společnosti ABB pracuje od roku 2005. V minulosti působil jako projektant rozváděčů pro řídicí systémy, produktový manažer pro rozvaděč sekundární techniky a konzultant při zavádění interního projekčního software E3.series v regionu EMEA. V současné době je technickým projektovým manažerem pro oblast nových technologií a služeb, především v oblasti tzv. digitalizace. Zabývá se také návrhem komunikační architektury, zabezpečení a integrací komunikačních protokolů v prostředí řídicích a monitorovacích systémů rozvoden elektrické energie.

Miroslav VanoušekMiroslav Vanoušek (mentor) Miroslav působí ve společnosti ABB více než 20 let. V průběhu této doby se vypracoval na jednoho z nejzkušenějších techniků v oblasti řídicích systémů rozvoden elektrické energie. Nabité zkušenosti v současné době uplatňuje jako člen Cyber security týmu, kde se zabývá návrhem architektury, přípravou a uváděním do provozu systémů zvyšujících odolnost zákaznických zařízení před kybernetickými útoky.

Maroš MiháčMaroš Miháč (mentor) Pochádzam zo Slovenska, mám ukončené inžinierske štúdium na Technickej Univerzite v Košiciach v odbore Elektronenergetika. Do ABB som nastupoval hneď po ukončení štúdia v roku 2013 ako čerstvý absolvent a to na pozíciu podporného inženýringu kde šlo predovšetkým o inžinierku činnosť spojenú s výpočtom objemov plynu, teoretický výpočet prechodového odporu a návrhom káblových tras pre GIS. Z tejto pozície som ďalej potupoval na post výrobného a procesného inžiniera pre montáž a testing zapuzdrených vodičov. Po troch rokoch pôsobenia na tejto pozícii som dostal možnosť stáť sa vedúcim oddelenia celého výrobného Inžinieringu. Na tejto pozícii pracujem dodnes a vediem tým expertov, ktorý technicky podporujú výrobu zapuzdrených vodičov v závode PGHV Brno Slatina.

Oldřich KuczaOldřich Kucza (mentor) Ve společnosti ABB pracuje od roku 2007. V minulosti působil jako mechanik na středisku repase ABB průmyslových robotů, později jako elektromechanik. Na oddělení repase se setkal se širokou škálou zařízení různého stáří a opotřebení. Denně se zabýval závadami starých robotů při vstupním auditu, řešením závad na robotech po repasi, dále systematickým testováním robotů po repasi, zpřesňováním testovacích metod a výstupní kontrolou. Poslední rok působil jako servisní technik. V současnosti je v týmu Connected Services, který se zabývá vzdáleným monitoringem průmyslových robotů.

Michal PokornýMichal Pokorný (mentor) 24 let, ženat a dvě děti, holky 2 a 3 roky. Celoživotní zájem v elektronice – vývoj, opravy. 6 let pracuji jako field service manager robotiky. Předtím vývoj a výroba strojů pro reklamní průmysl. Moje moto: Proč máme něco dělat ručně, když to může dělat stroj.

Martin OdehnalMartin Odehnal (mentor) Martin studoval elektro technickou fakultu na VUT v Brně a má více než 10 let zkušenosti v designu, technologiích, projektovém managementu, středním managementu a v současnosti pracuje jako Development Group Leader IT&Sensors a je zodpovědný za R&D a globální projkety.

Michal AndrejčákMichal Andrejčák (mentor) Ve společnosti ABB se od roku 1993 na různých pozicích věnuje problematice řídicích systémů rozvoden elektrické energie. V současné době je vedoucím kyberneticko-bezpečnostního týmu, který se zabývá dodávkami a provozem bezpečnostních opatření pro jednotlivé zákazníky v rámci České republiky. Michal byl také jmenován koordinátorem kybernetické bezpečnosti HBU jednotky kontinentální Evropa – ABB PGGA.

Martin KrčekMartin Krček (mentor) pracoval pro leadery trhu z oborů IT, farmacie, FMCG, bankovnictví, až po státní správu, politický marketing a herní průmysl. Od roku 2015 spolupracuje s Googlem jako herní expert propojující vývojáře a youtubery. Konzultuje jako mentor v Google Developer Launchpad, který pomáhá startupům se postavit na nohy a expandovat. Je evangelizátorem a designerem hlasových asistentů a chatBotů. Je první certifikovaný Google Developer Expert pro Asistenta v CEE. Je GDG organizátorem http://voicehackathon.org, který proběhl v 85 městech světa.

Radek Bártek
Radek Bártek (mentor) Radek pracuje už 15 let v ABB v pobočce ELDS Brno, Vídeňská, v současné době na pozici manažéra kvality přístrojových transformátorů. Radek vystudoval elektrotechnický obor raketová technika, na Vojenské Akademii Brno. Promoval 1994.